Egyéb szolgáltatások

Mediáció

A közvetítői eljárás során az önkéntesség és párbeszéd elve alapján, a megegyezés, megállapodás irányába ható ülések során kerülnek rendezésre konfliktusok, kapcsolatok.

A módszer széles felhasználási területtel bír, optimális „befagyott” munkahelyi, párkapcsolati, családi kapcsolatok rendezése során.

Kulcsszavak: közvetítés, pártatlanság, megegyezés, párbeszéd.

Családi csoport konferencia szervezése

Amennyiben az egyén elakadt adott problémája megoldásában, gyakran segíthet számára, ha környezete is bevonásra is kerül a folyamatba. A KÖR módszer alapján nyújtott szolgáltatás során egy korábbi, konstruktív állapot helyreállítása a cél, a környezet bevonása által, egy közös fejlődési, tanulási folyamat útján. 

Kulcsszavak: aktivitás, felelősségvállalás, visszafogadás, méltóság-korrekció. 
Optimális: fiatalkorúak, cselekvőképességükben korlátozottaknak, edukációban.

Facilitációs eljárás megszervezése

Az egyén és környezete és/vagy egy tagja közötti konfliktus rendezésének „laikus” módja.

A KÖR módszer alapján nyújtott szolgáltatás során a kapcsolat konstruktív állapotának helyreállítása a cél, a környezet, az érintettek bevonása által, egy közös fejlődési, tanulási folyamat útján.

Kulcsszavak: aktivitás, felelősségvállalás, visszafogadás, méltóság-korrekció.
Optimális: fiatalkorúnak, cselekvőképességükben korlátozottaknak, edukációban.

Értékrend korrekciós foglalkozás

A szolgáltatás közösségeknek (osztály, munkahely) biztosít az értékek tekintetében fejlesztést, továbblépést. A munkamódszer alapját egymás értékeinek megismerése és azokhoz „csiszolódása” adja.

Kulcsszavak: értékek, dilemma helyzetek, szabályalkotás, normázás.

Tréningek, képzések

KÖR módszer alapjai

A szociális, oktatási területen dolgozók részére optimalizálva nyújt gyors, gyakorlatias betekintést a konferencia módszerek alkalmazásába.

Időtartama: 6 óra

Coach szemlélet edukációban

Az oktatási terület szakmafejlesztő tréningje, mely során motiválttá, céltudatossá nevelhető az egyén.

Időtartam: 12 óra

Problémamegoldás „gestaltosan”

Az ember egységének helyreállítását fókuszba helyező, organisztikus problémamegoldó módszer.

Időtartam: 6 óra

Interjútechnika tréning

A gyakorlati kommunikáció fejlesztését célzó tréning során az egyén belső és külső folyamatok koherenciáját fejlesztjük, a hatékony kérdezés, artikuláció érdekében.

Időtartam: 6 óra

Scroll to Top